آزمون دوره مجازی بدو خدمت مسئولین فنی

 

۱ – آزمون شامل بیست سؤال تستی میباشد

۲ – زمان آزمون بیست دقیقه میباشد

۳ – برای شروع آزمون روی گزینه شروع کلیک نمایید

۴ – در پایان آزمون حتما بر روی گزینه پایان کلیک نمایید تا نمره شما ثبت شود

۵ – برای صدور گواهی پایان دوره آموزشی، شرکت در نظرسنجی دوره، الزامی میباشد

۶ – نمره قبولی ۶۰ از ۱۰۰ میباشد

۷ – در صورت مردود شدن در آزمون، تا سه دفعه با هماهنگی با شماره ۰۹۱۲۴۹۴۶۵۹۰ میتوانید مجددا در آزمون شرکت نمایید

برای هماهنگی جهت شرکت مجدد در آزمون، در واتساپ به شماره ۰۹۱۲۴۹۴۶۵۹۰ پیام دهید

۸ – اولین نمره ثبت شده در هر روز مبنای قبولی یا ردی میباشد

نکته مهم : فواصل زمانی بین مردودی و باز شدن آزمون حداقل یک روز میاشد

۸ – برای رعایت حقوق دانش پژوهان دیگر، آزمون قابلیت برگشت و مرور را ندارد