دوره آموزشی آنلاین کشوری :

GMP در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی

۴ امتیاز غذا و دارو (موردتأیید در سراسر کشور)

زمان برگزاری : ۲۰ مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۵ الی ۲۱

ß ظرفیت تکمیل میباشد

Δ تا پیش از برگزاری دوره، امکان ورود وجود ندارد

Ξ نام کاربری و رمز عبور برای ورود به کلاس، کدملی شما میباشد